สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

วันวิสาขบูชาโลก เป็นวันสำคญทางศาสนา คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ของพระพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ณ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำนุบำรุงศาสนาจึงได้มีการแต่งชุดขาวในวันวิสาขบูชาทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ฟังธรรมเทศนา ตอนเย็นเวียนเทียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระรัตนตรัย

 

เลี้ยงปู่ตา

โดยความเชื่อของชาวบ้านปู่ตาเป็นที่อยู่อาศัยของผี ในทุกปีจึงมีการเลี้ยงเจ้าปู่ตาก่อนวันเลี้ยงบ้านโดยชาวบ้านจะนำอาหารหวาน ผลไม้ ขนม น้ำ เห้า หมากพลู บุหรี่ ไปที่ศาลเจ้าปู่ มีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายทำนายฝนฟ้าประจำปี เมื่อเสร็จพิธีก็นำสิ่งของต่าง ๆ กลับเอาไปทิ้งที่ปลายนาของตน

บุญซำฮะ

เมื่อถึงเดือนเจ็ดชาวบ้านจะทำพิธีบุญซำฮะเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกในหมู่บ้านออกไปโดยชาวบ้านจะนำดอกไม้ธูปเทียน ขันน้ำ ขันใส่กรวยทราย ฝ้ายผูกแขนมารวมกันที่ศาลากลางบ้านและมีการขึงฝ้ายโยงจากแต่ละหลังคาเรือนมารวมกันที่ศาลากลางบ้านเพื่อทำพิธีสวดในตอนเย็นแต่ละวันรวมกัน 3 วัน เมื่อสวดมนต์ครบ 3 วัน แล้วในวันรุ่งขึ้นทำพิธีทำบุญตักบาตร ทุกคนนำน้ำมนต์ ฝ้ายผูกแขนขันกรวดทรายกลับไปบ้านเรือนของตน

บุญกฐิน

ประเพณีทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดการทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษาและต้องมีพระภิกษุไม่ต่ำกว่า 5 รูป กำหนดกาลไว้ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12