สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยช่างโยธา)

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบล ครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2561

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลครั้งแรกประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

  ประกาศด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต. พบประชาชน ปีงบประมาณ 2559

โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาP 2559 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559

ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ 2,5,8,11 สายบ้านนาคำ-บ้านราษฎร์สำราญ

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ-บ้านหนองบัวหลวง (ช่วงระหว่าง บ้านนาคำ-บ้านราษฎร์สำราญ)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสมนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย อบ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านม่วงบรรจบทางหลวง (ช่วงระหว่างบ้านม่วง - วัดป่าอรัญชัยธรรมาวาส)

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านม่วง-บรรจบทางหลวง (ช่วงระหว่าง บ้านม่วง-วัดป่าอรัญชัยธรรมาวาส)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปราะจำปี 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2557 สมัยที่ 3

    ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2557 สมัยที่ 3 ในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบ กฎหมาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จึงขอเชิญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2