สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559

Share

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปราะจำปี 2559 

     ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559

  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์  2559

  - ภาษีป้าย กำหนดยื่นชำระภายในเดือน มีนนาคม 2559

  - ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นชำระภายในเดือน เมษายน 2559