สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ 2,5,8,11 สายบ้านนาคำ-บ้านราษฎร์สำราญ

Share

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ-บ้านหนองบัวหลวง (ช่วงระหว่าง บ้านนาคำ-บ้านราษฎร์สำราญ)

    รายละเอียดผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ-บ้านท่าหลวง  (ช่วงบ้านาคำ-บ้านราษฎร์สำราญ)