สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โครงการ อบต. พบประชาชน ปีงบประมาณ 2559

Share

โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาP 2559 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559