สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

Share

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 

     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักประชาสัมพันธ์

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน

3.นักวิชาการเงินและบัญชี

4.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

5.นายช่างโยธา      

                                                                                                          >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<