สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                                                                                                        >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<