สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายสาคร จิตตัง
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายธงชัย พิสาลา
 
นายสงคราม ศรีจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายเจริญ  วัลคำ
 
 
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล