สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายพนม สาธุจรัญ
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
นายจักรกฤษ จิตตัง
ว่าง 
นายวุฒินันท์ ดวงแก้ว
นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา
     
     
พนักงานจ้าง
     
(ว่าง)
นายพีระเชษฐ์ สมพร
นายชัยสิทธิ์ พันธ์โชติ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
     
   
นางสาวศิริพร กาญจนรักษ์
   
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ