สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปกิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปกิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งสายงานผู้ปกิบัติ  จำนวน 3 ตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ดำเนินการรับสมัครพนักงาน และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดเลือกสรรในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนนตำบลสมสะอาดได้ดำเนินการสรรหาเลือกสรรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2561

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ในเวลาราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมทำขนมหวานให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดอบรมทำขนมหวานให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดวันรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

   วันที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบบ้านเทิดไท กับประชาชนที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 26 ธันวาคม 2560  นายสมควร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบสมสะอาด เข้าร่วมพิธีมอบบ้านเทิดไท กับประชาชนที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด. "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปคะชาชน"

     วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายสมควร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบสมสะอาด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด. "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปคะชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบของพระราชทานจิตอาสา

     วันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายสมควร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบสมสะอาด เข้าร่วมพิธีมอบของพระราชทานจิตอาสา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิด"ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้" ณ บ้านม่วง หมู่ 10 ตำบลสมสะอาด

     วันที่ 5 ธันวาคม 2560  นายสมควร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบสมสะอาด เข้าร่วมพิธีเปิด"ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้" ณ บ้านม่วง หมู่ 10 ตำบลสมสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

     วันที่23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสาคร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้างจ้าง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 6