สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำป้ายเตือนการใช้รถใช้ถนน เนื้องจากถนนข้างหน้าเกิดการชำรุด

      วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดทำป้ายเตือนการใช้รถใช้ถนน เนื้องจากถนนข้างหน้าเกิดการชำรุด โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ด้วยความห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

      วันที่ 9 พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชามสัมพันธ์ บทสคริปท์ "ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2559

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดอบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล" เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ดำเนินการรับสมัครพนักงาน และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกสำรวจความเสียหาย จากวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ออกสำรวจความเสียหายที่เก็บพืชผลทางการเกษตร ของนายเหลื่อม  ศรีทา ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย  เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2560  เพื่อเสนอพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์ครอบครัวและผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์ครอบครัวและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2560

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ถึง สถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2559 ณ หนองสาธารณะ หนองแฝก บ้านท่าหลวง หมู่ 2

     เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 นำโดยนายสาคร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกันปลูกปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2559 ณ หนองสาธารณะ หนองแฝก บ้านท่าหลวง หมู่ 2

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสมสะอาดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นไทยแทนคุณแผ่นดิน)

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยคณะผู่บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นไทยแทนคุณแผ่นดิน) เนื่องจาก "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

 

อ่านเพิ่มเติม...