สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายกองคืการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง สมาชิก อบต. ข้าราชการพนักงาน อบต.สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ออกให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ในเขตพื้นที่ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำโรงทานที่วัดบ้านหนองบัวหลวง เนื่องในงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต 2

    วันที่  16 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง พร้อมทั้งข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  เข้าร่วมกิจกรรมทำโรงทานที่วัดบ้านหนองบัวหลวง เนื่องในงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลสมสะอาดเขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันผู้สูงอายุประจำปี2559

     วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ วัดอัมพวัน (วัดบ้านม่วง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

     วันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกบริการฉีดวีคซีนภายในเขตพื้นที่ตำบลสมสะอาด

     วันที่ 11 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านใหม่เจริญ หมู่ 12 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่บ้านม่วงนาดี ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 8 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ออกให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่บ้านม่วงนาดี ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดย นายสาคร จิตตัง นายกฯ สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร ปลัด อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และผู้นำชุมชน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 9 มกราคม  2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง พร้อมทั้งข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย60

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดำเนินการมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2558

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม แลโขงริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันปิยมหาราช2558

    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม 

 

อ่านเพิ่มเติม...