สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความสะอาดตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (อบต.สมสะอาด)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดย นายสาคร จิตตัง นายกฯ สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร ปลัด อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และผู้นำชุมชน ได้ร่วมทำความสะอาด ตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในวันที่ 4 พ.ย. 2557 ณ ถนนเดชอุดม - นาห่อม

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดย นายสาคร จิตตัง นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดย นายสาคร จิตตัง นายกฯ สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร ปลัดฯ นำพนักงานงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด บริการประชาชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ห้วงเดือน พฤษภาคม 2557 โดยคณะทำงานร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ของประชาชนในเขตพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

Page 6 of 6