สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.3 (สายบ้านนายทองสุข แสวงวงษ์-ข้ามแยกบ้านนาดี ต่อจากจุดเดิม)ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ 12 (2)

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานประกาศ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.3 (สายบ้านนายทองสุข แสวงวงษ์-ข้ามแยกบ้านนาดี ต่อจากจุดเดิม)ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 504,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง อบต.สมสะอาด ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.somsaad.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08 2138 7546 ในวันและเวลาราชการ

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<