สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3,10,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3,10,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<