สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย

Share

 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์ 045-370272 ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น