สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2558

Share

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม แลโขงริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี