สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

Share

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง พร้อมทั้งข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม