สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ร่วมกิจกรรมทำโรงทานที่วัดบ้านหนองบัวหลวง เนื่องในงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต 2

Share

    วันที่  16 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง พร้อมทั้งข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  เข้าร่วมกิจกรรมทำโรงทานที่วัดบ้านหนองบัวหลวง เนื่องในงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลสมสะอาดเขต 2