สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

Share

     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ออกให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ในเขตพื้นที่ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี