สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2559

Share

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายกองคืการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายสาคร จิตตัง สมาชิก อบต. ข้าราชการพนักงาน อบต.สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก