สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ดำเนินการรับสมัครพนักงาน และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย