สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด. "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปคะชาชน"

Share

     วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายสมควร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบสมสะอาด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด. "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปคะชาชน"