สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

Share

   วันที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด