สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดวันรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561