สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2561

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ในเวลาราชการ