สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ดำเนินการรับสมัครพนักงาน และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดเลือกสรรในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนนตำบลสมสะอาดได้ดำเนินการสรรหาเลือกสรรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย