สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

สบู่เหลวสมุนไพร

Share

 สบู่เหลวสมุนไพร กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ชุุมชนสามัคคี ที่อยู่ เลขที่ 339 หมู่ที่ 13 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทรศัพท์ 0862435417