สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เสื่อพับ

Share

 เสื่อพับ กลุ่มทอเสื่อพับบ้านราษฎร์สำราญ ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 0903780458